Artros

Artros är en ledsjukdom och en mycket vanlig orsak till ledsmärta, hälta och stelhet hos hundar. Artros har ofta genetiska orsaker hos hund. Eftersom tillståndet kommer smygande anpassar sig vanligtvis hunden till situationen och det kan därför vara svårt att upptäcka att den har ont. Artros drabbar oftast medelålders till äldre hundar, men även yngre hundar kan drabbas om de har någon typ av underliggande ledproblem (exempelvis armbågsledsdysplasi, höftledsdysplasi eller en tidigare ledskada). Stora och mellanstora hundar är mest utsatta, men även små hundar kan drabbas av artros.

Artros är en ledsjukdom som fortgår men med rätt livsstil och behandling kan de flesta hundar med artros få mindre smärta och bättre livskvalitet.Till skillnad från oss människor kan djuren inte tala om var de har ont. Djurets beteende visar därför hur den mår.

Det första tecknet på artros är smärta. Oftast visar detta sig genom att hunden haltar när den använder den drabbade leden.

Symtomen kan även leda till att hunden kan visa irritation mot hundar och människor. En del hundar drar sig mer undan, medan andra kan verka mer tillgivna och kontaktsökande.

Ofta kommer symtomen smygande och har en tendens att öka med tiden. Ibland kan man uppleva att vädret påverkar smärtan, en del blir till exempel sämre i kallt och fuktigt väder. Ibland kan man se att hunden tvekar inför att gå uppför eller nedför trappor/ramper, beroende på om den har ont i fram- eller bakdelen.

Man brukar säga att artros kan börja antingen med normala leder som belastats på ett onormalt sätt, eller med leder som från början är onormala och därför inte klarar av normal belastning. Den största riskfaktorn för att utveckla artros är övervikt, oavsett om hunden från början haft helt normala eller instabila leder. Om en hund ständigt bär på extravikt leder det till en ökad belastning på lederna och i längden kommer de att bli skadade.

Diagnosen artros ställs genom ortopedisk undersökning och i de allra flexta fall en röntgenundersökning av de ömmande lederna. Det är inte helt ovanligt att osteokondros (utvecklingsrubbning i skelettet) är en orsak till artros. Vid diagnos kan behandling, motion och diet specialanpassas för att uppnå bästa resultat för hunden.

Det finns mycket man kan göra som djurägare för att ge bästa förutsättningarna för ett liv med artros, vi hjälper er gärna att ta fram en anpassad behandlingsplan för ditt djur!

Tillbaka till ortopedi