Diskbråck

Ryggraden är uppbygd av ett flertal kotkroppar. Mellan kotkropparna finns det disker som fungerar som stötdämpare. I kotkanalen finns hundens ryggmärg. När en hund drabbas av diskbråck, trycker diskmassa på ryggmärgen. Symtomen varierar från smärta till total förlamning, beroende på hur omfattande skadan är och var den sitter. Anledningen till att diskbråck kan göra fruktansvärt ont och orsaka förlamning hos hunden är att ryggmärgen och nervrötterna som löper längs ryggraden ligger i kläm.

De flesta diskbråck syns inte på röntgen, då diskerna består av brosk. För att kunna ställa exakt diagnos krävs ofta mer avancerad bilddiagnostik med magnetkamera (MRI) eller datortomografi (CT).

Diskbråck som enbart ger sig tillkänna som smärta kan många gånger behandlas konservativt, vilket innebär vila och smärtlindring. Då man ger smärtlindring till en patient med ett misstänkt diskbråck är det av största vikt att se till att de hålls i strikt stillhet för att diskbråcket inte ska förvärras. I de fall smärtan inte ger med sig eller om patienten visar förlamningssymtom så rekommenderas vanligen operation.

Tillbaka till ortopedi