Osteokondros (OCD)

Osteokondros är en utvecklingssjukdom hos unga hundar. Det är i stort sett bara de stora och snabbväxande raserna som drabbas. Prognosen vid operation av osteokondros är som regel god om hunden opereras tidigt.

Osteokondros orsakas av att ledbrosket inte utvecklas i samma takt som bentillväxten och följden blir ofta sprickbildningar och flagande ledbrosk, som leder till att hunden haltar. Osteokondros kan drabba de flesta lederna i kroppen. Vanligast är problem i bog-, armbågs-, knä- och hasleder.

Ett mycket stort problem i sammanhanget är att många unghundar med hälta antas ha ”växtvärk”. Det finns inget som heter växtvärk och det är mycket viktigt att aldrig nonchalera hälta hos en växande hund!

En unghund kan ju få en vrickning eller en muskelsträckning som ger hälta under några dagar, men vi rekommenderar att alla hältor och rörelseproblem på valpar eller unghundar bör undersökas av veterinär för att i tidigt skede kunna diagnosticera och i vissa fall åtgärda eventuella problem.

Diagnosen osteokondros ställs framför allt genom en noggrann ortopedisk undersökning. Ofta tar man röntgenbilder för att se hur stora förändringar det finns i leden. Tidigt i utvecklingen av osteokondros ser man ofta inte några förändringar på röntgenbilden, eftersom röntgenbilden bara visar skelettet men inte ledbrosket och mjukdelarna. En normal röntgenbild behöver inte innebära att leden är frisk.

Lindriga osteokondrosförändringar kan ibland läka tillfredställande utan operation men för de flesta hundar krävs operation.

Generellt sett anses osteokondros i bogleden ha bäst prognos medan armbåge och knälederna har något sämre och osteokondros i hasleden har sämst prognos. Varje fall är dock unikt och måste bedömas individuellt. Eftersom osteokondros är ärftligt ska hundar som drabbas inte användas i avel. Det är dessutom viktigt att ge hunden ett bra foder under valp/unghundsperioden med rätt kalkhalt och rätt mängd energi.

Tillbaka till ortopedi