Panosteit

Panosteit är en åkomma som främst drabbar växande hundar av stora raser. Sjukdommen ger upphov till en plötsligt insättande hälta. I vissa fall förflyttar sig hältan mellan benen. Ibland kan hundarna även ha feber och påverkat allmäntillstånd.

För att ställa diagnos, och på så sätt utesluta mer allvarliga tillväxtrubbningar, görs en sammanvägning av en noggran klinisk undersökning och röntgenfynd. Det finns ingen specifik behandling för sjukdomen. Ibland kan antiinflammatorisk och smärtlindrande behandling behövas. Prognosen är mycket god och komplikationer till sjukdomen är sällsynta.

Tillbaka till ortopedi