Patellaluxation

Patellaluxation (dvs att knäskålen "hoppar ur led") är ett vanligt problem hos framförallt små hundraser. En del hundar visar inga symtom alls och är smärtfria medan andra hundar kan ha uttalade problem med smärta och hälta av varierande grad. Det klassiska är att hunden tar hoppsasteg med bakbenen alternativt hoppar på tre ben och lyfter upp ena bakbenet sträckt bakåt.

Man skiljer mellan medial och lateral patellaluxation. Vid medial patellaluxation förskjuts knäskålen till insidan (medialt) av knäleden och vid lateral patellaluxation kan knäskålen förskjutas till utsidan (lateralt). Medial patellaluxation är vanligast på små hundar och lateral på stora hundar men undantag finns.Vissa hundar har en anatomi som gör att knäskålen lättare går ur led – till exempel liten knäskål, högt liggande knäskål, underutvecklad bengrop på lårbenet, med mera.

Patellaluxation hos hund är ärftligt. För vissa drabbade hundraser krävs därför att man gör en patellaundersökning innan man avlar på hunden. För mer info om patellaintyg, se här. Om hunden verkar ha ont eller är halt rekommenderas operation, det finns olika kirurgiska metoder beroende på hur uttalad luxationen är.

Baserat på ålder och grad av patellaluxation rekommenderas i vissa fall operation för att undvika förslitningsskador i knäleden som i sin tur leder till artrosutveckling.
Vi utför denna typ av operation och ni blir noggrant informerade om behandling både inför operation och eftervård.

Tillbaka till ortopedi