Paradontit

Ca 85 % av våra hundar och katter över tre år har begynnande problem med tandsjukdomar. Det absolut vanliga är tandstensproblem med gingivit (inflammation i tandköttet) och parodontit som följd.

Parodontium är latin och betyder "tandens stödjevävnader". Det är alltså den vävnad som tanden sitter fast i. "It" betyder inflammation så parodontit betyder helt enkelt att man har en inflammation i tandens stödjevävnader. I dagligt tal kallas sjukdomen för tandlossning (eftersom det är vad inflammation i stöjdevävnaderna leder till).

Tandsten är inte smärtsamt i sig men inflammation i tandköttet och tandlossning gör ont. Har man djur med mycket dålig munstatus kan man i enstaka fall få problem från hjärta, lever och njurar då bakterier från infektionen i munhålan kan spridas med blodet.

Orsaken till tandsten är plack, en beläggning på tänderna som bildas av bakterier i munhålan. Dessa så kallade "plack" blir med hjälp av saliv förkalkade och bildar tandsten. Det angränsande tandköttet angrips ofta av bakterierna och hunden eller katten får sk gingivit. Till en början kan inflammationen vara lokal runt en eller ett par tänder men så småningom drabbas vanligen allt större delar av munhålan. Även käkbenet som tanden sitter fast i drabbas i förlängningen av inflammationen, varvid tandbenet bryts ned.

Tandsten går att förebygga genom tandborstning. Eftersom plack bildas dagligen och mineraliseras relativt snabbt räcker det inte att borsta en gång i veckan utan tyvärr är det mer eller mindre daglig tandborstning som krävs. Den tandsten som redan har bildats måste tas bort med ultraljud. Tidigare hände det att man skrapade bort tandsten och det finns fortarande tandstensskrapor att köpa för hemmabruk. Detta rekommenderas dock inte då det är mycket lätt att få skador i emaljen som lättare leder dels till att ny tandsten lättare får fäste och dels att tanden i sig blir skörare och lättare skadas.

För att behandla tandsten på hund och katt måste djuret sövas. Det går inte att göra endast med lugnande medicinering då man riskerar att djuret får i sig tandstensrester eller vatten får spolningen i lungorna.

Alla djur som genomgår en tandbehandling hos oss har en tub i luftstrupen som dels motverkar detta och dels används som andningstub under åtgärden. Våra tandpatienter sövs alltid med inhalationsnarkos. Under narkosen tas tandstenen bort med ultraljud och tänderna poleras. Alla tänder kontrolleras noggrant.

Ofta ser man inte hur illa tandstatusen är innan man avlägsnat tandstenen. Vid onormala fynd som missfärgning, frakturerade tänder, fickbildning vid rötterna eller sår i emaljen tas en röntgenbild av tanden för vidare bedömning av bästa åtgärd. Allt registreras på en tandkarta. Tänder som är hårt angripna av tandlossning måste extraheras (opereras ut). Tänder som inte är lika hårt angripna kan man lämna kvar i munnen efter ordentlig rengöring men om djurägaren inte kan hålla rent munnen hemma är risken stor att problemen förvärras.

Misstänker du att ditt djur har problem med tänderna är du alltid välkommen för en tandkoll hos oss!

Tillbaka till tandbehandling