Persisterande mjölktänder

När valpen föds har den inga tänder. När valpen är ca 3 veckor tittar den första tanden fram. Under ett par veckors tid kommer nu totalt 28 mjölktänder att växa ut, 14 stycken i överkäken och 14 stycken i underkäken.

När valpen är ca 4 månader börjar bytet mellan mjölktänder och permanenta tänder. Den permanenta tanden växer utåt och pressar bort mjölktanden samtidigt som kroppen absorberar mjölktandens rot.

När hunden är sex månader brukar de permanenta tänderna ha vuxit ut. De är 42 stycken till antalet. Hos vissa hundar, oftast hos små raser ramlar inte mjölktanden bort utan den permanenta tanden växer istället upp bredvid, mjölktänderna kallas då persisterande mjölktänder. Vid 6 månaders ålder ska samtliga mjölktänder ha lossnat, annars bör de dras ut.

Dessa tänder bör dras ut eftersom de kan hindra de permanenta tänderna från att växa ut till sin korrekta position och därmed leda till bettfel.

Tillbaka till tandbehandling