Tooth Resorption (tidigare FORL)

En vanlig tandsjukdom som främst drabbar lite äldre katter är TR (Tooth Resorption) eller tandresorption och benämndes tidigare FORL (Feline Odontoclastic Resorptive Lesions). Det är en sjukdom som kan bli väldigt smärtsam för katten.

Man känner inte till sjukdomens ursprung eller orsak. Sjukdomen kan drabba katter i alla åldrar, även om den är vanligare bland äldre katter och vissa raskatter. Enligt vissa studier förekommer TR hos 60 % av alla katter över 5 år. Aktuell forskning visar idag inte något som tyder på att ärftlighet spelar någon roll för TR. Det finns ingen behandling som stoppar nedbrytningsprocessen när den väl är igång. TR bryter ner tanden och kan med tiden leda till hål in till pulpan. Har sjukdomen gått så långt har katten väldigt ont, eftersom det är i pulpan nerver och blodkärl finns. Tänderna blir sköra och kan lätt fraktureras (brytas av). Roten kan i sin tur delvis smälta samman med tandbenet. Den saknade emaljen täcks ofta av tandköttsvävnad och kan ge karaktäristiska röda prickar eller uppväxt av tandkött på tanden. Man kan också ibland se röda fläckar på tanden som beror på att pulpan är blottad.

Det skiljer mycket i hur olika katter uppvisar symptom. Symtom på TR kan ibland vara svåra att upptäcka. Om du undersöker munnen och din katt reagerar med att rygga undan när du rör ett visst området är detta ofta ett tecken på smärta.

Annars kan det vara allt från direkta symptom från munhålan såsom dålig andedräkt, salivering, svårigheter att tugga och tuggande endast på en sida av munnen. Det är ovanligt att en katt slutar att äta helt på grund av smärtan men man kan ibland se att de äter mindre och tvekar mer när de ska äta. Andra symptom kan vara viktnedgång, aggressivitet, inaktivitet, urineringsproblem och kala fläckar/bortslickad päls. Hos många katter kommer symptomen smygande. Hos flera av dessa katter upplever djurägarna att de blivit mycket gladare och mer aktiv katt efter att tänderna har åtgärdats.

Ofta syns sjukdomen tydligt vid en klinisk undersökning men i vissa fall upptäcker man den inte förrän man får undersöka katten ordentligt när den är sövd. Man kan behöva ta bort tandsten som täcker skadorna för att det ska synas och ibland syns förändringarna först med tandröntgen.

I dagsläget finns ingen förebyggande behandling eller kunskap om hur man kan förhindra sjukdomen. Man behandlar katterna genom att dra ut drabbade tänder.

Är du orolig för att ditt djur har problem med Tooth resorption är du alltid välkommen att boka tid för en gratis tandkoll hos oss!

Tillbaka till tandbehandling