Intyg Patellaluxation

För ett flertal raser krävs att man gör en patellaundersökning innan man avlar på hunden. För att undersökningsresultatet skall bli officiellt krävs att hunden är minst 12 månader gammal och att undersökningen utförts av veterinär med specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar. Vid undersökningen känner veterinären noggrant om knäskålarna går att föra "ur läge". Patella graderas mellan 0 till 3, där 0 är normalt, det vill säga att knäskålen inte förflyttas. Grad 1 kan den flyttas vid manipulering, men återgår till normalt läge av sig själv. Grad 2 kan knäskålen förflyttas både vid manipulation och av sig själv. Grad 3 är knäskålen permanent i fel läge (luxerad) och kan inte förflyttas tillbaka till normalt läge.

Vi utför denna typ av intyg, tveka inte att kontakta oss om ni har några frågor eller önskar boka tid.

För att undersökningsresultatet skall registreras krävs att:

  • Hunden är minst 12 månader gammal
  • Undersökningen utförts av veterinär med specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar
  • Undersökningen utförs på SKKs patellaintyg