Priser

Kastration hankatt 700 kr
Kastration honkatt 1250 kr
Kastration hanhund < 40 kg 3700 kr
Kastration hanhund > 40 kg 4200 kr
Kastration tik 6200 kr
Dräktighetsultraljud 850 kr
ID-märkning 250 kr
EU-Pass 400 kr
EU-Pass + rabies 800 kr
Vaccination - årlig 450 kr
Vaccination - rabies 450 kr
Vaccination - djur nr 2 420 kr
Vaccination - kanin (Myxo-RHD plus) 790 kr

Ingen avgift för direktreglering
Inget receptarvode

För övriga prisförfrågningar vänligen kontakta oss