Priser

Kastration hankatt 600 kr
Kastration honkatt 1150 kr
Kastration hanhund 3500 kr
Kastration tik <15kg 5800 kr
Kastration tik >15kg 6200 kr
Dräktighetsultraljud 850 kr
ID-märkning 220 kr
EU-Pass 400 kr
EU-Pass + rabies 780 kr
Vaccination - årlig 420 kr
Vaccination - rabies 420 kr
Vaccination - djur nr 2 370 kr

Ingen avgift för direktreglering
Inget receptarvode

För övriga prisförfrågningar vänligen kontakta oss