Vaccination

Vaccination av våra husdjur är viktigt för att förebygga allvarliga sjukdomar. Hos hundar rekommenderas i Sverige vaccination mot valpsjuka, hepatit och parvovirus. Även vaccin mot kennelhosta rekommenderas för hundar som vistas i hundtäta områden. För katter rekommenderas vaccination mot kattpest och kattsnuva. Utöver dessa basvaccin så finns det tilläggsvaccin som man kan välja till sin hund eller katt, till exempel mot rabies eller leptospiros om man ska ut och resa. Nedan kan ni läsa om de vanligaste vaccinationsrutiner för hund, katt och kanin.

Tidsbokning för vaccination och/eller pass kan göras i vår onlinebokning eller på telefon. Ta med eventuellt vaccinationskort, stamtavla eller pass när ditt djur ska vaccineras. Endast friska djur bör vaccineras, har ditt djur symptom på sjukdom ring oss för rådgivning.

Pris för vaccination 470 kr. Gäller Nobivac DHPPI, PI, KC, Tricat, Ducat, Rabies, L4 (leptospriros).

Vaccinationsrutiner för hund

Vaccination mot valpsjuka, hepatit, parvovirus och kennelhosta (Nobivac DHPPI & Nobivac PI)

Grundvaccination rekommenderas i Sverige vid 7-8 veckors ålder, vid 12 veckors ålder och vid 1 års ålder. Den första vaccinationen vid 7-8 veckors ålder ges ofta hos uppfödaren innan valpen flyttar till det nya hemmet. Valpen bör ej utsättas för smitta under 14 dagar efter första vaccination. Revaccination av vuxna hundar sker årligen mot kennelhosta och vart tredje år mot valpsjuka, hepatit, parvovirus och kennelhosta.

För djurägare som ställer ut eller tävlar med sin hund finns särskilda vaccinationsrutiner för att få vistas på tävlingsplan. Det är djurägarens skyldighet att ta reda på vilka krav det finns på klubben och att följa dessa inför tävling.

Vaccination mot Rabies hos hund (Nobivac Rabies)

Grundvaccination kan göras vid tidigast 12 veckors ålder. Det räcker med en grundvaccination och därefter revaccination vart tredje år med Nobivac Rabies. Efter grundvaccination måste du vänta 21 dagar innan du kan resa med ditt djur. Olika rutiner med olika vaccin

Vi hjälper dig med giltigt EU-pass, vaccinationer och avmaskning i samband med din resa. Det är ditt ansvar att ta reda på vilka införselskrav som finns till det land du planerar att besöka eller passera. Läs mer på jordbruksverket och kontakta landets ambassad i Sverige för införselskrav. Vi rekommenderar även att du kollar upp vilka andra smittor som finns i besökslandet som du måste skydda din hund mot. Till exempel leishmania, fästingburna sjukdomar, hjärtmask, rävens dvärgbandmask och leptospiros.

Har du frågor inför din resa kan du alltid ringa oss för rådgivning.

Vaccination mot Leptospiros (Nobivac L4)

Grundvaccination mot leptospiros ges två gånger med fyra veckors mellanrum. Revaccination görs därefter årligen. Det är viktigt att hålla tiden på den årliga vaccinationen, annars måste grundvaccinationen upprepas. Vaccination mot leptospiros rekommenderas till hundar som ska resa utanför norden. Kolla med jordbruksverket och besökslandets ambassad i Sverige vilka rekommendationer och krav som finns för inresa till landet. Smitta med leptospiros i Sverige är ovanligt men djurägare som vistas mycket i riskområden väljer ibland att vaccinera sina hundar.

Vaccinationsrutiner för katt

Vaccination mot kattpest och kattsnuva (Nobivac Tricat & Nobivac ducat)

Grundvaccination ges två gånger med tre-fyra veckors mellanrum. I Sverige rekommenderas vaccination vid 8–9 veckors ålder, vid 12 veckors ålder och vid 1 års ålder. Den första och andra vaccinationen ges ofta hos uppfödaren innan kattungen flyttar till det nya hemmet. Revaccination sker sedan årligen mot kattsnuva och vart tredje år mot kattpest.

Vaccination mot rabies hos katt (Nobivac Rabies)

Grundvaccination kan göras vid tidigast 12 veckors ålder. Det räcker med én grundvaccination och därefter revaccination vart tredje år med Nobivac Rabies. Efter grundvaccination måste du vänta 21 dagar innan du kan resa med ditt djur.

Vi hjälper dig med giltigt EU-pass och vaccination i samband med din resa. Det är ditt ansvar att ta reda på vilka införselskrav som finns till det land du planerar att besöka eller passera. Läs mer på jordbruksverket och kontakta landets ambassad i Sverige för införselskrav.

Vaccinationsrutiner för kanin

Vaccination mot kaninpest och gulsot (Nobivac Myxo-RHD Plus)

Grundvaccination ges en gång vid tidigast 5 veckors ålder. Därefter vaccineras vuxna kaniner årligen.